Index

HOBTECH AS

Orgnr: 811650072

adresse: Gullåsvegen 32

id

284

organisasjonsnummer

811650072

navn

HOBTECH AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-04

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Gullåsvegen 32"], "kommune": "PORSGRUNN", "landkode": "NO", "poststed": "LANGANGEN", "postnummer": "3947", "kommunenummer": "3806"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-21

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811650072

navn

HOBTECH AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Gullåsvegen 32

forradrpostnr

3947

forradrpoststed

LANGANGEN

forradrkommnr

3806

forradrkommnavn

PORSGRUNN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

04.03.2013

stiftelsesdato

21.02.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.11.2017

regnskap

regnskap #0

orgnr

811650072

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 9370, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 946196, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 946196}}, "journalnr": "2021132871", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811650072"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 514485, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 484485}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 431712, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 431712}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 946196}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 241971, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1183335}, "driftsresultat": 310276, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1493611}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -29, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 68}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 97}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 310247}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911657473 [navn] => HOBTECH AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-03-05 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 811650072 [oppstartsdato] => 2013-03-04 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Gullu00e5svegen 32"], "kommune": "PORSGRUNN", "landkode": "NO", "poststed": "LANGANGEN", "postnummer": "3947", "kommunenummer": "3806"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?