Index

HOFFS HOLDING AS

Orgnr: 821106532

adresse: Brantenborgveien 3

id

23530

organisasjonsnummer

821106532

navn

HOFFS HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-07-05

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Brantenborgveien 3"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0778", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-06-08

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

821106532

navn

HOFFS HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Brantenborgveien 3

forradrpostnr

0778

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

05.07.2018

stiftelsesdato

08.06.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

821106532

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1611854, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 20029043, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 20029043}}, "journalnr": "2020330538", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "821106532"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 20000584, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 20030000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -29416}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 28459, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 8570}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 19889}}, "sumEgenkapitalGjeld": 20029043}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -19207, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 19157}, "driftsresultat": -19157, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -50, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 50}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -19207}}]

Reserver mot visning?