Index

HØGHØ AS

Orgnr: 818712332

adresse: Sagplassvegen 34

id

16667

organisasjonsnummer

818712332

navn

HØGHØ AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-15

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sagplassvegen 34"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "RANHEIM", "postnummer": "7054", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-02-28

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818712332

navn

HØGHØ AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sagplassvegen 34

forradrpostnr

7054

forradrpoststed

RANHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

15.03.2017

stiftelsesdato

28.02.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818712332

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 74110, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 84174493, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 30030000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 54144493}}, "journalnr": "2021196497", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818712332"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 69044437, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 13596573}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 55447864}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 15130056, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 15130056}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 84174493}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 11476184, "totalresultat": 11476184, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 155560}, "driftsresultat": -155560, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 11718675, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 13671561}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1952886}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 11563115}}]

Reserver mot visning?