Index

HØGSKOLEN EIENDOM AS

Orgnr: 815629752

adresse: c/o Rimfeldt Eiendom AS, Markensvegen 1B

id

9044

organisasjonsnummer

815629752

navn

HØGSKOLEN EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-07-07

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Rimfeldt Eiendom AS", "Markensvegen 1B"], "kommune": "KONGSVINGER", "landkode": "NO", "poststed": "KONGSVINGER", "postnummer": "2212", "kommunenummer": "3401"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-06-23

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815629752

navn

HØGSKOLEN EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Rimfeldt Eiendom AS Markensvegen 1B

forradrpostnr

2212

forradrpoststed

KONGSVINGER

forradrkommnr

3401

forradrkommnavn

KONGSVINGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

07.07.2015

stiftelsesdato

23.06.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815629752

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2527387, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6277593, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 6250000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 27593}}, "journalnr": "2021574992", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815629752"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 6060000, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 6028905}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 31096}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 217592, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 217592}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6277593}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 168919, "totalresultat": 168919, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 35306}, "driftsresultat": -35306, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 251870, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 251870}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 216563}}]

Reserver mot visning?