Index

HOI! AS

Orgnr: 819337802

mobil: 414 23 431
adresse: St. Halvards plass 1

id

18367

organisasjonsnummer

819337802

navn

HOI! AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-07-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "74.102", "beskrivelse": "Grafisk og visuell kommunikasjonsdesign"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["St. Halvards plass 1"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0192", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819337802

navn

HOI! AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

St. Halvards plass 1

forradrpostnr

0192

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

74.102

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

27.07.2017

stiftelsesdato

20.06.2017

tlf

tlf_mobil

414 23 431

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

819337802

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2288903, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1048997, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 348928}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 700069}}, "journalnr": "2021320409", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819337802"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 716689, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 686689}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 332308, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 330420}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1888}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1048997}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -30875, "totalresultat": -30875, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2278222}, "driftsresultat": -45540, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2232681}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 13096, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 13256}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 160}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -32444}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919434651 [navn] => HOI! OSLO [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-08-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "74.102", "beskrivelse": "Grafisk og visuell kommunikasjonsdesign"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 819337802 [oppstartsdato] => 2017-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["St. Halvards plass 1"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0192", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?