Index

HOLBERG PLASS EIENDOM AS

Orgnr: 811826162

adresse: Karenslyst allé 12

id

697

organisasjonsnummer

811826162

navn

HOLBERG PLASS EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-16

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Karenslyst allé 12"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0278", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-25

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 300 Skøyen"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0213", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

811826162

navn

HOLBERG PLASS EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Karenslyst allé 12

forradrpostnr

0278

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 300 Skøyen

ppostnr

0213

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

16.04.2013

stiftelsesdato

25.02.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811826162

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2525233, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 7802525, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 7342590}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 459935}}, "journalnr": "2021498456", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811826162"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 6432418, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 6432418}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1370107, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 107}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1370000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 7802525}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -75312, "totalresultat": -75312, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 54355}, "driftsresultat": -54355, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -42200, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1722}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 43922}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -96554}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911835517 [navn] => HOLBERG PLASS EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-04-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811826162 [oppstartsdato] => 2013-02-25 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Karenslyst allu00e9 12"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0278", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 300 Sku00f8yen"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0213", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?