Index

HOLBERGSGATE 12 AS

Orgnr: 817721222

adresse: Vestgrensa 20

id

14215

organisasjonsnummer

817721222

navn

HOLBERGSGATE 12 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-14

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vestgrensa 20"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0851", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-08-09

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

817721222

navn

HOLBERGSGATE 12 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vestgrensa 20

forradrpostnr

0851

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

14.09.2016

stiftelsesdato

09.08.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

817721222

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2292925, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6149220, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 6115143}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 34077}}, "journalnr": "2021326559", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "817721222"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 228517, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 204087}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5920703, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1032703}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 4888000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6149220}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 138043, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 175949}, "driftsresultat": 320051, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 496000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -143082, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 45}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 143127}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 176969}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 917796459 [navn] => HOLBERGSGATE 12 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-09-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 817721222 [oppstartsdato] => 2016-08-09 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vestgrensa 20"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0851", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?