Index

HOLMENVEIEN 44 AS

Orgnr: 814962482

mobil: 913 21 921
adresse: c/o Willy Gautvik, Bestumveien 73D

id

7451

organisasjonsnummer

814962482

navn

HOLMENVEIEN 44 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-02-12

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Willy Gautvik", "Bestumveien 73D"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0283", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

814962482

navn

HOLMENVEIEN 44 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Willy Gautvik Bestumveien 73D

forradrpostnr

0283

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

12.02.2015

stiftelsesdato

15.01.2015

tlf

tlf_mobil

913 21 921

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

814962482

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2172973, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1992228, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1992228}}, "journalnr": "2020918280", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814962482"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -17706402, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -17736402}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 19698630, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 19698630}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1992228}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -919625, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 883006}, "driftsresultat": -883006, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -36619, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 6182}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 42801}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -919625}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 914977207 [navn] => HOLMENVEIEN 44 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-02-16 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 814962482 [oppstartsdato] => 2015-01-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Willy Gautvik", "Bestumveien 73D"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0283", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?