Index

HOLMETJERNSKOGEN AS

Orgnr: 822104002

adresse: Ranheimsvegen 9

id

26829

organisasjonsnummer

822104002

navn

HOLMETJERNSKOGEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-23

naeringskode1

{"kode": "02.200", "beskrivelse": "Avvirkning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ranheimsvegen 9"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7044", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-01-09

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 8884"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7481", "kommunenummer": "5001"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

822104002

navn

HOLMETJERNSKOGEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ranheimsvegen 9

forradrpostnr

7044

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 8884

ppostnr

7481

ppoststed

TRONDHEIM

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

02.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

23.01.2019

stiftelsesdato

09.01.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

822104002

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2374417, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 7697, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 7697}}, "journalnr": "2021423607", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822104002"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -79653, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -104083}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 87350, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 87350}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 7697}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -81658, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 81663}, "driftsresultat": -81663, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 5, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -81658}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922263760 [navn] => HOLMETJERNSKOGEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-02-20 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "02.200", "beskrivelse": "Avvirkning"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 822104002 [oppstartsdato] => 2019-01-09 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ranheimsvegen 9"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7044", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 8884"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7481", "kommunenummer": "5001"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?