Index

HOLMSÅSEN FUS BARNEHAGE AS

Orgnr: 922030502

adresse: Holmsåsen 59

id

362876

organisasjonsnummer

922030502

navn

HOLMSÅSEN FUS BARNEHAGE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-02-11

naeringskode1

{"kode": "88.911", "beskrivelse": "Barnehager"}

antallAnsatte

17

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Holmsåsen 59"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1259", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-10-16

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

922030502

navn

HOLMSÅSEN FUS BARNEHAGE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Holmsåsen 59

forradrpostnr

1259

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

88.911

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

11.02.2019

stiftelsesdato

16.10.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

17

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

922030502

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2098863, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 10314232, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 87459}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 10226774}}, "journalnr": "2020850048", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "922030502"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 7654482, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 7815320}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -160838}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2659750, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2323925}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 10314232}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2018-10-16", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -160838, "totalresultat": -160838, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 13957686}, "driftsresultat": -265467, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 13692219}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 59524, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 68671}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 9148}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -205943}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 989442147 [navn] => HOLMSÅSEN FUS BARNEHAGE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2006-02-07 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "88.911", "beskrivelse": "Barnehager"} [antallAnsatte] => 17 [overordnetEnhet] => 922030502 [oppstartsdato] => 2006-01-03 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Holmsu00e5sen 59"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1259", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => fus.no/holmsasen [postadresse] => [datoEierskifte] => 2019-01-31 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?