Index

HOLMSTRANDA AS

Orgnr: 812411802

tlf: 75 19 08 08
mobil: 908 77 695
adresse: Bjerkaliveien 37

id

2006

organisasjonsnummer

812411802

navn

HOLMSTRANDA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-09

naeringskode1

{"kode": "01.190", "beskrivelse": "Dyrking av ettårige vekster ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bjerkaliveien 37"], "kommune": "HEMNES", "landkode": "NO", "poststed": "BJERKA", "postnummer": "8643", "kommunenummer": "1832"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812411802

navn

HOLMSTRANDA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bjerkaliveien 37

forradrpostnr

8643

forradrpoststed

BJERKA

forradrkommnr

1832

forradrkommnavn

HEMNES

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

01.190

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

09.09.2013

stiftelsesdato

01.08.2013

tlf

75 19 08 08

tlf_mobil

908 77 695

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812411802

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2225965, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 67516, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 58000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 9516}}, "journalnr": "2021118735", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812411802"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 30561, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 561}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 36955, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 887}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 36068}}, "sumEgenkapitalGjeld": 67516}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 5877, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 30083}, "driftsresultat": 9712, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 39795}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2177, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2178}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 7535}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912420981 [navn] => HOLMSTRANDA AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-09-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "01.190", "beskrivelse": "Dyrking av ettu00e5rige vekster ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812411802 [oppstartsdato] => 2013-08-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bjerkaliveien 37"], "kommune": "HEMNES", "landkode": "NO", "poststed": "BJERKA", "postnummer": "8643", "kommunenummer": "1832"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?