Index

HOLO DRIFT AS

Orgnr: 815303202

mobil: 971 61 283
adresse: Strandalivegen 255

id

8264

organisasjonsnummer

815303202

navn

HOLO DRIFT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-04-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Strandalivegen 255"], "kommune": "ÅL", "landkode": "NO", "poststed": "ÅL", "postnummer": "3570", "kommunenummer": "3043"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-03-30

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

815303202

navn

HOLO DRIFT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Strandalivegen 255

forradrpostnr

3570

forradrpoststed

ÅL

forradrkommnr

3043

forradrkommnavn

ÅL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.04.2015

stiftelsesdato

30.03.2015

tlf

tlf_mobil

971 61 283

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815303202

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2504567, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4936011, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 4795966}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 140045}}, "journalnr": "2021477317", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815303202"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 636331, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 536331}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4299680, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 142638}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 4157042}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4936011}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 130683, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 146270}, "driftsresultat": 345330, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 491600}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -176527, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 21}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 176548}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 168803}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915316387 [navn] => HOLO DRIFT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-04-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815303202 [oppstartsdato] => 2015-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nordbygdvegen 419"], "kommune": "u00c5L", "landkode": "NO", "poststed": "u00c5L", "postnummer": "3570", "kommunenummer": "3043"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?