Index

HOLTA HORISONT AS

Orgnr: 820355172

tlf: 22 55 03 00
adresse: Klingenberggata 7A

id

21129

organisasjonsnummer

820355172

navn

HOLTA HORISONT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-01-31

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Klingenberggata 7A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0161", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-01-16

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Holta Invest AS", "Postboks 1248 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0110", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

820355172

navn

HOLTA HORISONT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Klingenberggata 7A

forradrpostnr

0161

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

c/o Holta Invest AS Postboks 1248 Vika

ppostnr

0110

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

31.01.2018

stiftelsesdato

16.01.2018

tlf

22 55 03 00

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

820355172

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2074461, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 61965627, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 32238292}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 29727335}}, "journalnr": "2020825207", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "820355172"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 57468550, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 60000000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -2531450}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4497077, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 4175371}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 321706}}, "sumEgenkapitalGjeld": 61965627}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 5784739, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 50000}, "driftsresultat": 6557946, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 6607946}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -215800, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 215800}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 6342146}}]

Reserver mot visning?