Index

HOLTERMANN SOLUTIONS AS

Orgnr: 812385062

adresse: Lilleakerveien 2B

id

1943

organisasjonsnummer

812385062

navn

HOLTERMANN SOLUTIONS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-02

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.389", "beskrivelse": "Engroshandel med spesialisert utvalg av nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Lilleakerveien 2B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0283", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-16

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812385062

navn

HOLTERMANN SOLUTIONS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Lilleakerveien 2B

forradrpostnr

0283

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.389

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

02.09.2013

stiftelsesdato

16.08.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812385062

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2219223, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6910273, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 6910273}}, "journalnr": "2021110597", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812385062"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 30000, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 6880273, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 6880273}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6910273}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 5310892, "totalresultat": 5310892, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 386009}, "driftsresultat": 6811922, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 7197931}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1510, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 59706}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 61215}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 6810412}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 916393288 [navn] => HOLTERMANN SOLUTIONS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-12-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.389", "beskrivelse": "Engroshandel med spesialisert utvalg av nu00e6rings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812385062 [oppstartsdato] => 2014-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Lilleakerveien 2B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0283", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?