Index

@HOME AS

Orgnr: 925432466

adresse: Uthaugsveien 323

organisasjonsnummer

925432466

navn

@HOME AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2020-08-05

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "56.210", "beskrivelse": "Cateringvirksomhet"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Uthaugsveien 323"], "kommune": "ØRLAND", "landkode": "NO", "poststed": "BREKSTAD", "postnummer": "7130", "kommunenummer": "5057"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2020-07-25

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

925432466

navn

@HOME AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Uthaugsveien 323

forradrpostnr

7130

forradrpoststed

BREKSTAD

forradrkommnr

5057

forradrkommnavn

ØRLAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

56.210

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

05.08.2020

stiftelsesdato

25.07.2020

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

925432466

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2327357, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 90597, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 19667}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 70930}}, "journalnr": "2021380186", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "925432466"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 24222, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -5778}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 66375, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 56955}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 9420}}, "sumEgenkapitalGjeld": 90597}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -208, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 277068}, "driftsresultat": 535, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 277603}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 535}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 925452629 [navn] => @HOME AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-08-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.210", "beskrivelse": "Cateringvirksomhet"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 925432466 [oppstartsdato] => 2020-07-25 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Uthaugsveien 323"], "kommune": "u00d8RLAND", "landkode": "NO", "poststed": "BREKSTAD", "postnummer": "7130", "kommunenummer": "5057"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?