Index

HØNEFOSS EIENDOM AS

Orgnr: 815587022

adresse: c/o Bjerke & Co Eiendomsselskap AS, Fossveien 3

id

8927

organisasjonsnummer

815587022

navn

HØNEFOSS EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-06-25

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Bjerke & Co Eiendomsselskap AS", "Fossveien 3"], "kommune": "RINGERIKE", "landkode": "NO", "poststed": "HØNEFOSS", "postnummer": "3510", "kommunenummer": "3007"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-06-08

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815587022

navn

HØNEFOSS EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Bjerke & Co Eiendomsselskap AS Fossveien 3

forradrpostnr

3510

forradrpoststed

HØNEFOSS

forradrkommnr

3007

forradrkommnavn

RINGERIKE

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

25.06.2015

stiftelsesdato

08.06.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815587022

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2135735, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 33440472, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3567100}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 29873372}}, "journalnr": "2020886322", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815587022"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 25294835, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 150000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 25144835}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 8145637, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 175730}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 7969907}}, "sumEgenkapitalGjeld": 33440472}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 538862, "totalresultat": 538862, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 108682}, "driftsresultat": -108682, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 875472, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 941187}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 65714}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 766791}}]

Reserver mot visning?