Index

HOPE HARVEST AS

Orgnr: 815022432

mobil: 952 17 860
adresse: Ørevikvegen 28

id

7592

organisasjonsnummer

815022432

navn

HOPE HARVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-02-24

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "03.111", "beskrivelse": "Hav- og kystfiske"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ørevikvegen 28"], "kommune": "BØMLO", "landkode": "NO", "poststed": "FOLDRØYHAMN", "postnummer": "5428", "kommunenummer": "4613"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-02-16

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815022432

navn

HOPE HARVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ørevikvegen 28

forradrpostnr

5428

forradrpoststed

FOLDRØYHAMN

forradrkommnr

4613

forradrkommnavn

BØMLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

03.111

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

24.02.2015

stiftelsesdato

16.02.2015

tlf

tlf_mobil

952 17 860

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

11.11.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

815022432

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1831666, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 903855, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 416301}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 487554}}, "journalnr": "2020558011", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815022432"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 89643, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 59643}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 814211, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 134732}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 679480}}, "sumEgenkapitalGjeld": 903855}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -15866, "totalresultat": -15866, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1444505}, "driftsresultat": 5930, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1450435}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -7645, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 198}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 7843}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -1715}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915042910 [navn] => HOPE HARVEST AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-02-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "03.111", "beskrivelse": "Hav- og kystfiske"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 815022432 [oppstartsdato] => 2015-02-16 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00d8revikvegen 28"], "kommune": "Bu00d8MLO", "landkode": "NO", "poststed": "FOLDRu00d8YHAMN", "postnummer": "5428", "kommunenummer": "4613"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?