Index

HORDALAND BIL- OG UTLEIESERVICE AS

Orgnr: 818930992

adresse: Grønebakksvegen 1B

id

17306

organisasjonsnummer

818930992

navn

HORDALAND BIL- OG UTLEIESERVICE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-03

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "45.112", "beskrivelse": "Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Grønebakksvegen 1B"], "kommune": "ØYGARDEN", "landkode": "NO", "poststed": "SKOGSVÅG", "postnummer": "5382", "kommunenummer": "4626"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-23

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818930992

navn

HORDALAND BIL- OG UTLEIESERVICE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Grønebakksvegen 1B

forradrpostnr

5382

forradrpoststed

SKOGSVÅG

forradrkommnr

4626

forradrkommnavn

ØYGARDEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

45.112

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

03.05.2017

stiftelsesdato

23.03.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

12.06.2017

regnskap

regnskap #0

orgnr

818930992

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 83612, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 422207, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 103795}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 318412}}, "journalnr": "2021218201", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818930992"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 303279, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 273279}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 118928, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 118928}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 422207}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 38887, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3223604}, "driftsresultat": 49028, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3272632}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2241, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3381}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1140}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 51269}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919000244 [navn] => HORDALAND BIL- OG UTLEIESERVICE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-05-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.112", "beskrivelse": "Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 818930992 [oppstartsdato] => 2017-04-18 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Gru00f8nebakksvegen 1B"], "kommune": "u00d8YGARDEN", "landkode": "NO", "poststed": "SKOGSVu00c5G", "postnummer": "5382", "kommunenummer": "4626"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?