Index

HORDALAND HOLDING AS

Orgnr: 922030871

adresse: Eikelandsheiane 29

id

362888

organisasjonsnummer

922030871

navn

HORDALAND HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-09

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.221", "beskrivelse": "Rørleggerarbeid"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Eikelandsheiane 29"], "kommune": "BJØRNAFJORDEN", "landkode": "NO", "poststed": "EIKELANDSOSEN", "postnummer": "5640", "kommunenummer": "4624"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-12-13

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

922030871

navn

HORDALAND HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Eikelandsheiane 29

forradrpostnr

5640

forradrpoststed

EIKELANDSOSEN

forradrkommnr

4624

forradrkommnavn

BJØRNAFJORDEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.221

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

09.01.2019

stiftelsesdato

13.12.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

922030871

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2057409, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3201456, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3200000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1456}}, "journalnr": "2020807209", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "922030871"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1516673, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1600000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -83327}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1684783, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 378062}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1306721}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3201456}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -83459, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 14320}, "driftsresultat": -14320, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -69139, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 212}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 69351}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -83459}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922121591 [navn] => HORDALAND HOLDING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-01-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.221", "beskrivelse": "Ru00f8rleggerarbeid"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 922030871 [oppstartsdato] => 2018-12-13 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Eikelandsheiane 29"], "kommune": "BJu00d8RNAFJORDEN", "landkode": "NO", "poststed": "EIKELANDSOSEN", "postnummer": "5640", "kommunenummer": "4624"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => {"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true} [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?