Index

HORDALANDSDIAGONALEN AS

Orgnr: 815279832

tlf: 53 65 40 00
adresse: Rådhuset, Opheimsgata 31

id

8207

organisasjonsnummer

815279832

navn

HORDALANDSDIAGONALEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-04-22

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "82.990", "beskrivelse": "Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Rådhuset", "Opheimsgata 31"], "kommune": "ULLENSVANG", "landkode": "NO", "poststed": "ODDA", "postnummer": "5750", "kommunenummer": "4618"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "1520", "beskrivelse": "Kommunalt eide aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-03-13

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 443"], "kommune": "ULLENSVANG", "landkode": "NO", "poststed": "ODDA", "postnummer": "5751", "kommunenummer": "4618"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815279832

navn

HORDALANDSDIAGONALEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Rådhuset Opheimsgata 31

forradrpostnr

5750

forradrpoststed

ODDA

forradrkommnr

4618

forradrkommnavn

ULLENSVANG

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 443

ppostnr

5751

ppoststed

ODDA

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

82.990

nkode2

nkode3

sektorkode

1520

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

22.04.2015

stiftelsesdato

13.03.2015

tlf

53 65 40 00

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.05.2018

regnskap

regnskap #0

orgnr

815279832

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2249505, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 559319, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 559319}}, "journalnr": "2021261705", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815279832"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 456109, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1030000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -573891}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 103210, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 103210}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 559319}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -92710, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1129047}, "driftsresultat": -90429, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1038618}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2281, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 13}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2294}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -92710}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915287530 [navn] => HORDALANDSDIAGONALEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-04-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "82.990", "beskrivelse": "Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 815279832 [oppstartsdato] => 2015-03-13 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ru00e5dhuset", "Opheimsgata 31"], "kommune": "ULLENSVANG", "landkode": "NO", "poststed": "ODDA", "postnummer": "5750", "kommunenummer": "4618"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 443"], "kommune": "ULLENSVANG", "landkode": "NO", "poststed": "ODDA", "postnummer": "5751", "kommunenummer": "4618"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?