Index

HORNTVEDT INVEST AS

Orgnr: 812997882

adresse: Havreveien 9

id

3182

organisasjonsnummer

812997882

navn

HORNTVEDT INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-12-23

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Havreveien 9"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0680", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-12-14

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812997882

navn

HORNTVEDT INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Havreveien 9

forradrpostnr

0680

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

23.12.2013

stiftelsesdato

14.12.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812997882

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2120915, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 251958, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 251958}}, "journalnr": "2020876625", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812997882"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 249958, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 219958}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2000, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2000}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 251958}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 61435, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 0}, "driftsresultat": 0, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 61435, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 61435}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 61435}}]

Reserver mot visning?