Index

HOTEL AAK AS

https://hotelaak.no

Orgnr: 811934232

webside: hotelaak.no
adresse: Aak

id

944

organisasjonsnummer

811934232

navn

HOTEL AAK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-13

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "55.101", "beskrivelse": "Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant"}

antallAnsatte

26

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Aak"], "kommune": "RAUMA", "landkode": "NO", "poststed": "ÅNDALSNES", "postnummer": "6300", "kommunenummer": "1539"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-15

hjemmeside

hotelaak.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811934232

navn

HOTEL AAK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Aak

forradrpostnr

6300

forradrpoststed

ÅNDALSNES

forradrkommnr

1539

forradrkommnavn

RAUMA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

55.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

13.05.2013

stiftelsesdato

15.04.2013

tlf

tlf_mobil

url

hotelaak.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

26

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811934232

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2124059, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2934665, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 988306}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1946359}}, "journalnr": "2020872379", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811934232"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1370103, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 200000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1170103}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1564562, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1530884}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 33678}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2934665}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 271756, "totalresultat": 271756, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 9921157}, "driftsresultat": 355180, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 10276337}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -7079, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 675}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 7754}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 348101}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911964082 [navn] => HOTEL AAK AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-05-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "55.101", "beskrivelse": "Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant"} [antallAnsatte] => 26 [overordnetEnhet] => 811934232 [oppstartsdato] => 2013-05-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Aak"], "kommune": "RAUMA", "landkode": "NO", "poststed": "u00c5NDALSNES", "postnummer": "6300", "kommunenummer": "1539"} [links] => [] [hjemmeside] => hotelaak.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?