Index

HOTELINVEST AS

Orgnr: 877205282

tlf: 38 12 21 99
mobil: 93235333
adresse: Tregdeveien

id

57954

organisasjonsnummer

877205282

navn

HOTELINVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1997-02-03

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tregdeveien"], "kommune": "LINDESNES", "landkode": "NO", "poststed": "MANDAL", "postnummer": "4516", "kommunenummer": "4205"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1997-01-05

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tregdeveien 437"], "kommune": "LINDESNES", "landkode": "NO", "poststed": "MANDAL", "postnummer": "4516", "kommunenummer": "4205"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

877205282

navn

HOTELINVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Tregdeveien

forradrpostnr

4516

forradrpoststed

MANDAL

forradrkommnr

4205

forradrkommnavn

LINDESNES

forradrland

Norge

postadresse

Tregdeveien 437

ppostnr

4516

ppoststed

MANDAL

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

03.02.1997

stiftelsesdato

05.01.1997

tlf

38 12 21 99

tlf_mobil

93235333

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

877205282

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1889780, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 19639720, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 18531396}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1108324}}, "journalnr": "2020615729", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "877205282"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 13323103, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 14118753}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -795650}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 6316617, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 171955}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 6144662}}, "sumEgenkapitalGjeld": 19639720}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -174769, "totalresultat": -174769, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1492825}, "driftsresultat": 153962, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1646787}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -328731, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 711}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 329442}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -174769}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 977225523 [navn] => HOTELINVEST AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1997-02-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 877205282 [oppstartsdato] => 1997-01-05 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tregdeveien"], "kommune": "LINDESNES", "landkode": "NO", "poststed": "MANDAL", "postnummer": "4516", "kommunenummer": "4205"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tregdeveien 437"], "kommune": "LINDESNES", "landkode": "NO", "poststed": "MANDAL", "postnummer": "4516", "kommunenummer": "4205"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?