Index

HOV MEDISIN AS

Orgnr: 814583902

adresse: Grønliveien 35

id

6718

organisasjonsnummer

814583902

navn

HOV MEDISIN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-12-08

naeringskode1

{"kode": "86.211", "beskrivelse": "Allmenn legetjeneste"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Grønliveien 35"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1056", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-11-24

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

814583902

navn

HOV MEDISIN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Grønliveien 35

forradrpostnr

1056

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.211

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

08.12.2014

stiftelsesdato

24.11.2014

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

814583902

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 33052, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 46839, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 46839}}, "journalnr": "2021158135", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814583902"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 33563, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3563}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 13275, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 13275}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 46839}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 9488, "totalresultat": 9488, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 35518}, "driftsresultat": 9482, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 45000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 6, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 6}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 9488}}]

Reserver mot visning?