Index

HØVÅG BYGG AS

Orgnr: 892512132

mobil: 911 01 125
adresse: Annebakken 30

id

79703

organisasjonsnummer

892512132

navn

HØVÅG BYGG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2008-04-05

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

10

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Annebakken 30"], "kommune": "LILLESAND", "landkode": "NO", "poststed": "HØVÅG", "postnummer": "4770", "kommunenummer": "4215"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2008-03-31

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

892512132

navn

HØVÅG BYGG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Annebakken 30

forradrpostnr

4770

forradrpoststed

HØVÅG

forradrkommnr

4215

forradrkommnavn

LILLESAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

05.04.2008

stiftelsesdato

31.03.2008

tlf

tlf_mobil

911 01 125

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

10

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

892512132

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2197947, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4343658, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 910180}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3433478}}, "journalnr": "2020959025", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "892512132"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1511293, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1411293}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2832364, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2832364}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4343658}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 49961, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 22543762}, "driftsresultat": 161813, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 22705575}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -92845, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2641}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 95487}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 68968}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 983706681 [navn] => HØVÅG BYGG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2001-09-13 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 10 [overordnetEnhet] => 892512132 [oppstartsdato] => 2001-09-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Annebakken 30"], "kommune": "LILLESAND", "landkode": "NO", "poststed": "Hu00d8Vu00c5G", "postnummer": "4770", "kommunenummer": "4215"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2008-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?