Index

HØVIK GÅRD AS

Orgnr: 818762062

adresse: Jensvollveien 7

id

16828

organisasjonsnummer

818762062

navn

HØVIK GÅRD AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "01.240", "beskrivelse": "Dyrking av kjernefrukter og steinfrukter"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Jensvollveien 7"], "kommune": "LIER", "landkode": "NO", "poststed": "LIER", "postnummer": "3413", "kommunenummer": "3049"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-02-15

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Teglverksveien 17"], "kommune": "LIER", "landkode": "NO", "poststed": "LIER", "postnummer": "3413", "kommunenummer": "3049"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818762062

navn

HØVIK GÅRD AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Jensvollveien 7

forradrpostnr

3413

forradrpoststed

LIER

forradrkommnr

3049

forradrkommnavn

LIER

forradrland

Norge

postadresse

Teglverksveien 17

ppostnr

3413

ppoststed

LIER

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

01.240

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.03.2017

stiftelsesdato

15.02.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818762062

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2409349, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1091543, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1034983}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 56560}}, "journalnr": "2021451773", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818762062"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 982470, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 565000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 417470}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 109074, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 108836}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 238}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1091543}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 78428, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4820}, "driftsresultat": 100501, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 105322}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 48, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 48}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 100549}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 876896532 [navn] => HØVIK GÅRD AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1996-11-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "01.240", "beskrivelse": "Dyrking av kjernefrukter og steinfrukter"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 818762062 [oppstartsdato] => 1995-02-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Jensvollveien 7"], "kommune": "LIER", "landkode": "NO", "poststed": "LIER", "postnummer": "3413", "kommunenummer": "3049"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Teglverksveien 17"], "kommune": "LIER", "landkode": "NO", "poststed": "LIER", "postnummer": "3413", "kommunenummer": "3049"} [datoEierskifte] => 2017-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?