Index

HOVLAND TREVAREFABRIKK AS

Orgnr: 811280852

tlf: 90 40 01 50
adresse: Jærveien 1250

id

59

organisasjonsnummer

811280852

navn

HOVLAND TREVAREFABRIKK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "16.232", "beskrivelse": "Produksjon av bygningsartikler"}

antallAnsatte

22

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Jærveien 1250"], "kommune": "EIGERSUND", "landkode": "NO", "poststed": "HELLVIK", "postnummer": "4375", "kommunenummer": "1101"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1972-01-11

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811280852

navn

HOVLAND TREVAREFABRIKK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Jærveien 1250

forradrpostnr

4375

forradrpoststed

HELLVIK

forradrkommnr

1101

forradrkommnavn

EIGERSUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

16.232

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

11.01.1972

tlf

90 40 01 50

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

22

ansatte_dato

11.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811280852

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2049015, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 9188163, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3595820}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5592343}}, "journalnr": "2020798095", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811280852"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1114076, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1047200}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 66876}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 8074088, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 5878188}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2195900}}, "sumEgenkapitalGjeld": 9188163}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 241979, "totalresultat": 241979, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 23816902}, "driftsresultat": 479884, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 24296786}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -237905, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 32612}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 270518}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 241979}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971679743 [navn] => HOVLAND TREVAREFABRIKK AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "16.232", "beskrivelse": "Produksjon av bygningsartikler"} [antallAnsatte] => 22 [overordnetEnhet] => 811280852 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ju00e6rveien 1250"], "kommune": "EIGERSUND", "landkode": "NO", "poststed": "HELLVIK", "postnummer": "4375", "kommunenummer": "1101"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?