Index

HOVRUD INVEST AS

Orgnr: 812195662

adresse: Månojordet 10

id

1544

organisasjonsnummer

812195662

navn

HOVRUD INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-07

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Månojordet 10"], "kommune": "NORD-AURDAL", "landkode": "NO", "poststed": "LEIRA I VALDRES", "postnummer": "2920", "kommunenummer": "3451"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-27

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812195662

navn

HOVRUD INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Månojordet 10

forradrpostnr

2920

forradrpoststed

LEIRA I VALDRES

forradrkommnr

3451

forradrkommnavn

NORD-AURDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

07.09.2013

stiftelsesdato

27.03.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812195662

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 71324, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 13916178, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 10488000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3428178}}, "journalnr": "2021194199", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812195662"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 13790663, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 520000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 13270663}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 125515, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 125515}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 13916178}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 776844, "totalresultat": 776844, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 8688}, "driftsresultat": -8688, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 799464, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 0}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 0}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 790777}}]

Reserver mot visning?