Index

HØYER TRONDHEIM AS

Orgnr: 811874132

adresse: Kongens gate 14B

id

823

organisasjonsnummer

811874132

navn

HØYER TRONDHEIM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-21

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klær"}

antallAnsatte

32

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kongens gate 14B"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7011", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-04

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811874132

navn

HØYER TRONDHEIM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kongens gate 14B

forradrpostnr

7011

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.710

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

21.05.2013

stiftelsesdato

04.03.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

32

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811874132

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1742968, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 18661261, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 90185}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 18571076}}, "journalnr": "2020466362", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811874132"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 9835287, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 9735287}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 8825974, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 8825974}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 18661261}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1197663, "totalresultat": 1197663, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 39823973}, "driftsresultat": 1698994, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 41522968}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -204541, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 49509}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 254051}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1494453}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911981599 [navn] => HØYER TRONDHEIM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-05-25 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 32 [overordnetEnhet] => 811874132 [oppstartsdato] => 2013-03-04 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kongens gate 14B"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7011", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?