Index

HØYSKOLEN FOR DANSEKUNST AS

Orgnr: 812348442

mobil: 90113896
adresse: Marstrandgata 8

id

1869

organisasjonsnummer

812348442

navn

HØYSKOLEN FOR DANSEKUNST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-23

naeringskode1

{"kode": "85.429", "beskrivelse": "Undervisning ved andre høgskoler"}

antallAnsatte

17

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Marstrandgata 8"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0566", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-24

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812348442

navn

HØYSKOLEN FOR DANSEKUNST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Marstrandgata 8

forradrpostnr

0566

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

85.429

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

23.09.2013

stiftelsesdato

24.05.2013

tlf

tlf_mobil

90113896

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

17

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812348442

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2511247, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 965322, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 965322}}, "journalnr": "2021482088", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812348442"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 468309, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 438309}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 497013, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 497013}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 965322}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 268007, "totalresultat": 268007, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2707933}, "driftsresultat": 267864, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2975797}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 143, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 502}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 359}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 268007}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 974890763 [navn] => HØYSKOLEN FOR DANSEKUNST AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-08-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "85.429", "beskrivelse": "Undervisning ved andre hu00f8gskoler"} [antallAnsatte] => 17 [overordnetEnhet] => 812348442 [oppstartsdato] => 1995-08-21 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Marstrandgata 8"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0566", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => www.romfordans.no [postadresse] => [datoEierskifte] => 2016-07-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?