Index

HØYT & LAVT UTVIKLING AS

Orgnr: 817710662

tlf: 32 13 02 02
adresse: Birkebeinerveien 8

id

14189

organisasjonsnummer

817710662

navn

HØYT & LAVT UTVIKLING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-12

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Birkebeinerveien 8"], "kommune": "RINGERIKE", "landkode": "NO", "poststed": "HØNEFOSS", "postnummer": "3517", "kommunenummer": "3007"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-08-25

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

817710662

navn

HØYT & LAVT UTVIKLING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Birkebeinerveien 8

forradrpostnr

3517

forradrpoststed

HØNEFOSS

forradrkommnr

3007

forradrkommnavn

RINGERIKE

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

12.09.2016

stiftelsesdato

25.08.2016

tlf

32 13 02 02

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

817710662

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2353451, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6081301, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2587112}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3494189}}, "journalnr": "2021282975", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "817710662"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1676059, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1595455}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 80603}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4405242, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1785585}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2619657}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6081301}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 94588, "totalresultat": 94588, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1935440}, "driftsresultat": 188061, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2123500}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -66795, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 17502}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 84297}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 121266}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 917783756 [navn] => HØYT & LAVT UTVIKLING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-09-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 817710662 [oppstartsdato] => 2016-09-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Birkebeinerveien 8"], "kommune": "RINGERIKE", "landkode": "NO", "poststed": "Hu00d8NEFOSS", "postnummer": "3517", "kommunenummer": "3007"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?