Index

HS RETAIL JESSHEIM AS

Orgnr: 820422422

adresse: c/o HS Retail AS, Solfjellveien 75

id

21316

organisasjonsnummer

820422422

navn

HS RETAIL JESSHEIM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-02-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.591", "beskrivelse": "Butikkhandel med møbler"}

antallAnsatte

7

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o HS Retail AS", "Solfjellveien 75"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "HEGGEDAL", "postnummer": "1389", "kommunenummer": "3025"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-01-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

820422422

navn

HS RETAIL JESSHEIM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o HS Retail AS Solfjellveien 75

forradrpostnr

1389

forradrpoststed

HEGGEDAL

forradrkommnr

3025

forradrkommnavn

ASKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.591

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

12.02.2018

stiftelsesdato

02.01.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

7

ansatte_dato

12.04.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

820422422

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2174069, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2484705, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2560}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2482145}}, "journalnr": "2020921042", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "820422422"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 90660, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 531175}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -440515}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2394045, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2394045}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2484705}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -510331, "totalresultat": -510331, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 7011602}, "driftsresultat": -505320, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 6506283}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -148928, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 28}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 148956}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -654248}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920517048 [navn] => HS RETAIL JESSHEIM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-03-01 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.591", "beskrivelse": "Butikkhandel med mu00f8bler"} [antallAnsatte] => 7 [overordnetEnhet] => 820422422 [oppstartsdato] => 2018-01-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o HS Retail AS", "Solfjellveien 75"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "HEGGEDAL", "postnummer": "1389", "kommunenummer": "3025"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?