Index

HSE TELEMARK AS

Orgnr: 819047332

adresse: Gokstadveien 29

id

17583

organisasjonsnummer

819047332

navn

HSE TELEMARK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-24

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "86.904", "beskrivelse": "Annen forebyggende helsetjeneste"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Gokstadveien 29"], "kommune": "BAMBLE", "landkode": "NO", "poststed": "STATHELLE", "postnummer": "3961", "kommunenummer": "3813"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-08

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819047332

navn

HSE TELEMARK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Gokstadveien 29

forradrpostnr

3961

forradrpoststed

STATHELLE

forradrkommnr

3813

forradrkommnavn

BAMBLE

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

86.904

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

24.05.2017

stiftelsesdato

08.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

12.07.2017

regnskap

regnskap #0

orgnr

819047332

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2221007, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1009696, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 98854}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 910842}}, "journalnr": "2021112497", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819047332"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 496245, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 466245}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 513451, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 513451}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1009696}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 442394, "totalresultat": 442394, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1650465}, "driftsresultat": 590493, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2240959}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1663, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2065}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 402}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 592157}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919122714 [navn] => HSE TELEMARK AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-06-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.904", "beskrivelse": "Annen forebyggende helsetjeneste"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 819047332 [oppstartsdato] => 2017-05-08 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Gokstadveien 29"], "kommune": "BAMBLE", "landkode": "NO", "poststed": "STATHELLE", "postnummer": "3961", "kommunenummer": "3813"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?