Index

HSE TRANSPORT AS

Orgnr: 812345052

adresse: Fredrik Borgens veg 15A

id

1863

organisasjonsnummer

812345052

navn

HSE TRANSPORT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-22

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "49.410", "beskrivelse": "Godstransport på vei"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fredrik Borgens veg 15A"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "KLØFTA", "postnummer": "2040", "kommunenummer": "3033"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-12

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812345052

navn

HSE TRANSPORT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Fredrik Borgens veg 15A

forradrpostnr

2040

forradrpoststed

KLØFTA

forradrkommnr

3033

forradrkommnavn

ULLENSAKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

49.410

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

22.08.2013

stiftelsesdato

12.08.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812345052

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2153107, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 583980, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 225812}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 358168}}, "journalnr": "2020924684", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812345052"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 450097, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 450097}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 133885, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 118704}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 15181}}, "sumEgenkapitalGjeld": 583982}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 77481, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 800987}, "driftsresultat": 100422, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 901409}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -3218, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 111}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 3329}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 97204}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912348849 [navn] => HSE TRANSPORT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-08-24 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "49.410", "beskrivelse": "Godstransport pu00e5 vei"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 812345052 [oppstartsdato] => 2013-08-12 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Fredrik Borgens veg 15A"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "KLu00d8FTA", "postnummer": "2040", "kommunenummer": "3033"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?