Index

HSEQ SYSTEMS AS

Orgnr: 815642392

adresse: Lille Stranden 2

id

9080

organisasjonsnummer

815642392

navn

HSEQ SYSTEMS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-07-10

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "86.904", "beskrivelse": "Annen forebyggende helsetjeneste"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Lille Stranden 2"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0252", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-06-15

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 60"], "kommune": "MODALEN", "landkode": "NO", "poststed": "MODALEN", "postnummer": "5732", "kommunenummer": "4629"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815642392

navn

HSEQ SYSTEMS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Lille Stranden 2

forradrpostnr

0252

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 60

ppostnr

5732

ppoststed

MODALEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

86.904

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

10.07.2015

stiftelsesdato

15.06.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815642392

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 50402, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 572229, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 129060}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 443169}}, "journalnr": "2021179206", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815642392"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 318503, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 288503}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 253726, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 253726}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 572229}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 261388, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 302024}, "driftsresultat": 339391, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 641416}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -574, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 110}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 684}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 338817}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915685803 [navn] => HSEQ SYSTEMS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-07-20 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.904", "beskrivelse": "Annen forebyggende helsetjeneste"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815642392 [oppstartsdato] => 2015-06-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Lille Stranden 2"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0252", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 60"], "kommune": "MODALEN", "landkode": "NO", "poststed": "MODALEN", "postnummer": "5732", "kommunenummer": "4629"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?