Index

HSH INVEST AS

Orgnr: 811998672

mobil: 404 01 067
adresse: Monssvelia 10

id

1068

organisasjonsnummer

811998672

navn

HSH INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-28

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Monssvelia 10"], "kommune": "GJØVIK", "landkode": "NO", "poststed": "GJØVIK", "postnummer": "2825", "kommunenummer": "3407"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-06

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811998672

navn

HSH INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Monssvelia 10

forradrpostnr

2825

forradrpoststed

GJØVIK

forradrkommnr

3407

forradrkommnavn

GJØVIK

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

28.05.2013

stiftelsesdato

06.05.2013

tlf

tlf_mobil

404 01 067

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811998672

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2366637, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 16913161, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 16784182}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 128979}}, "journalnr": "2021415046", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811998672"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -172201, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 330000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -502201}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 17085361, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 687441}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 16397920}}, "sumEgenkapitalGjeld": 16913161}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -238032, "totalresultat": -238032, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 465261}, "driftsresultat": -6755, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 458507}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -303316, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 137960}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 441276}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -310071}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 826205652 [navn] => HSH INVEST AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-12-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811998672 [oppstartsdato] => 2019-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Monssvelia 10"], "kommune": "GJu00d8VIK", "landkode": "NO", "poststed": "GJu00d8VIK", "postnummer": "2825", "kommunenummer": "3407"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?