Index

HT INDUSTRI AS

Orgnr: 822129862

mobil: 910 00 028
adresse: Herøysundsvegen 183

id

26943

organisasjonsnummer

822129862

navn

HT INDUSTRI AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-29

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "25.610", "beskrivelse": "Overflatebehandling av metaller"}

antallAnsatte

6

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Herøysundsvegen 183"], "kommune": "KVINNHERAD", "landkode": "NO", "poststed": "HERØYSUNDET", "postnummer": "5462", "kommunenummer": "4617"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2019-01-04

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

822129862

navn

HT INDUSTRI AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Herøysundsvegen 183

forradrpostnr

5462

forradrpoststed

HERØYSUNDET

forradrkommnr

4617

forradrkommnavn

KVINNHERAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

25.610

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

29.01.2019

stiftelsesdato

04.01.2019

tlf

tlf_mobil

910 00 028

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

6

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

822129862

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 76918, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 577317, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 348458}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 228859}}, "journalnr": "2021211572", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822129862"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -608225, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -638225}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1185542, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1131033}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 54508}}, "sumEgenkapitalGjeld": 577317}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -585395, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2868620}, "driftsresultat": -578984, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2289636}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -6411, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 72}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 6483}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -585395}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922161429 [navn] => HT INDUSTRI AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-02-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "25.610", "beskrivelse": "Overflatebehandling av metaller"} [antallAnsatte] => 6 [overordnetEnhet] => 822129862 [oppstartsdato] => 2019-01-14 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Heru00f8ysundsvegen 183"], "kommune": "KVINNHERAD", "landkode": "NO", "poststed": "HERu00d8YSUNDET", "postnummer": "5462", "kommunenummer": "4617"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?