Index

HTS MOSJØEN AS

Orgnr: 916005482

adresse: Industrivegen 10

id

194844

organisasjonsnummer

916005482

navn

HTS MOSJØEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-10-07

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "49.392", "beskrivelse": "Turbiltransport"}

antallAnsatte

12

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Industrivegen 10"], "kommune": "VEFSN", "landkode": "NO", "poststed": "MOSJØEN", "postnummer": "8657", "kommunenummer": "1824"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-09-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

916005482

navn

HTS MOSJØEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Industrivegen 10

forradrpostnr

8657

forradrpoststed

MOSJØEN

forradrkommnr

1824

forradrkommnavn

VEFSN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

49.392

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

07.10.2015

stiftelsesdato

10.09.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

12

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

916005482

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2105383, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 7310460, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1201081}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 6109379}}, "journalnr": "2020855969", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "916005482"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 4694423, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 600000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 4094423}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2616037, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2374706}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 241332}}, "sumEgenkapitalGjeld": 7310460}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1400076, "totalresultat": 1400076, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 9605277}, "driftsresultat": 1814703, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 11419980}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -18650, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 12031}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 30681}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1796053}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 916058934 [navn] => HTS MOSJØEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-10-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "49.392", "beskrivelse": "Turbiltransport"} [antallAnsatte] => 12 [overordnetEnhet] => 916005482 [oppstartsdato] => 2015-09-10 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Industrivegen 10"], "kommune": "VEFSN", "landkode": "NO", "poststed": "MOSJu00d8EN", "postnummer": "8657", "kommunenummer": "1824"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?