Index

HUG BETONG AS

Orgnr: 821620392

adresse: Ramsvikhøgda 7

id

25318

organisasjonsnummer

821620392

navn

HUG BETONG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-10-26

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

antallAnsatte

24

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ramsvikhøgda 7"], "kommune": "ÅLESUND", "landkode": "NO", "poststed": "ÅLESUND", "postnummer": "6012", "kommunenummer": "1507"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-10-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

821620392

navn

HUG BETONG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ramsvikhøgda 7

forradrpostnr

6012

forradrpoststed

ÅLESUND

forradrkommnr

1507

forradrkommnavn

ÅLESUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

26.10.2018

stiftelsesdato

10.10.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

24

ansatte_dato

11.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

821620392

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2374039, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 8694095, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3882611}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4811484}}, "journalnr": "2021422533", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "821620392"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 317576, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 23180}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 294396}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 8376518, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 4860243}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 3516275}}, "sumEgenkapitalGjeld": 8694094}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 591228, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 20945371}, "driftsresultat": 973790, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 21919161}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -198785, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 666}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 199450}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 775005}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921743440 [navn] => HUG BETONG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-11-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 24 [overordnetEnhet] => 821620392 [oppstartsdato] => 2018-10-10 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ramsvikhu00f8gda 7"], "kommune": "u00c5LESUND", "landkode": "NO", "poststed": "u00c5LESUND", "postnummer": "6012", "kommunenummer": "1507"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?