Index

HUMAN PARTNER NORGE AS

Orgnr: 877249832

tlf: 22 50 75 17
adresse: Oscars gate 27

id

58010

organisasjonsnummer

877249832

navn

HUMAN PARTNER NORGE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1997-02-17

naeringskode1

{"kode": "88.101", "beskrivelse": "Hjemmehjelp"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Oscars gate 27"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0352", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1997-02-14

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Exacta Services AS", "Dyrmyrgata 5"], "kommune": "KONGSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "KONGSBERG", "postnummer": "3611", "kommunenummer": "3006"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

877249832

navn

HUMAN PARTNER NORGE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Oscars gate 27

forradrpostnr

0352

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

c/o Exacta Services AS Dyrmyrgata 5

ppostnr

3611

ppoststed

KONGSBERG

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

88.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

17.02.1997

stiftelsesdato

14.02.1997

tlf

22 50 75 17

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

877249832

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 46090, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 159441, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 147500}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 11941}}, "journalnr": "2021171709", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "877249832"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -132239, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1000000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1132239}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 291680, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 291680}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 159441}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -161148, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 161150}, "driftsresultat": -161150, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -161148}}]

Reserver mot visning?