Index

HUMLEHAGEN EMB AS

Orgnr: 811896632

tlf: 70 15 02 24
mobil: 473 29 034
adresse: Humla

id

871

organisasjonsnummer

811896632

navn

HUMLEHAGEN EMB AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-28

naeringskode1

{"kode": "90.034", "beskrivelse": "Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen litteratur"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Humla"], "kommune": "ÅLESUND", "landkode": "NO", "poststed": "ÅLESUND", "postnummer": "6020", "kommunenummer": "1507"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-24

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["C/O Else Britt Sæter", "Humlesvingen 7B"], "kommune": "ÅLESUND", "landkode": "NO", "poststed": "ÅLESUND", "postnummer": "6020", "kommunenummer": "1507"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811896632

navn

HUMLEHAGEN EMB AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Humla

forradrpostnr

6020

forradrpoststed

ÅLESUND

forradrkommnr

1507

forradrkommnavn

ÅLESUND

forradrland

Norge

postadresse

C/O Else Britt Sæter Humlesvingen 7B

ppostnr

6020

ppoststed

ÅLESUND

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

90.034

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

28.05.2013

stiftelsesdato

24.03.2013

tlf

70 15 02 24

tlf_mobil

473 29 034

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811896632

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2339497, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 82408, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 82408}}, "journalnr": "2021395913", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811896632"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 20171, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -9829}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 62236, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 62236}}, "sumEgenkapitalGjeld": 82407}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -4842, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 7611}, "driftsresultat": -3062, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4549}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1780, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1782}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -4842}}]

Reserver mot visning?