Index

HUND I HANSKE AS

Orgnr: 811629952

tlf: 99 20 25 76
adresse: Martin Linges vei 9B

id

242

organisasjonsnummer

811629952

navn

HUND I HANSKE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-02-28

naeringskode1

{"kode": "96.090", "beskrivelse": "Personlig tjenesteyting ikke nevnt annet sted"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Martin Linges vei 9B"], "kommune": "LILLESTRØM", "landkode": "NO", "poststed": "STRØMMEN", "postnummer": "1465", "kommunenummer": "3030"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

underAvvikling

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2012-12-17

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811629952

navn

HUND I HANSKE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Martin Linges vei 9B

forradrpostnr

1465

forradrpoststed

STRØMMEN

forradrkommnr

3030

forradrkommnavn

LILLESTRØM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

96.090

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

J

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

28.02.2013

stiftelsesdato

17.12.2012

tlf

99 20 25 76

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811629952

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2114435, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 367548, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 20000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 347548}}, "journalnr": "2020867125", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811629952"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 104618, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 74618}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 262930, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 262930}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 367548}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 86642, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 75278}, "driftsresultat": 110985, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 186263}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 34, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 280}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 246}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 111019}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911645696 [navn] => HUND I HANSKE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-03-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "96.090", "beskrivelse": "Personlig tjenesteyting ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811629952 [oppstartsdato] => 2013-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Martin Linges vei 9B"], "kommune": "LILLESTRu00d8M", "landkode": "NO", "poststed": "STRu00d8MMEN", "postnummer": "1465", "kommunenummer": "3030"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?