Index

HUNDEFRISØREN SKIEN AS

Orgnr: 815293002

mobil: 980 23 333
adresse: Kjørbekkdalen 12

id

8240

organisasjonsnummer

815293002

navn

HUNDEFRISØREN SKIEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-04-23

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "01.620", "beskrivelse": "Tjenester tilknyttet husdyrhold"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kjørbekkdalen 12"], "kommune": "SKIEN", "landkode": "NO", "poststed": "SKIEN", "postnummer": "3735", "kommunenummer": "3807"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-04-11

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815293002

navn

HUNDEFRISØREN SKIEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kjørbekkdalen 12

forradrpostnr

3735

forradrpoststed

SKIEN

forradrkommnr

3807

forradrkommnavn

SKIEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

01.620

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

23.04.2015

stiftelsesdato

11.04.2015

tlf

tlf_mobil

980 23 333

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

815293002

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1689850, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 33042, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 33042}}, "journalnr": "2020411182", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815293002"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -42292, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 21334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -63626}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 75335, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 75335}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 33042}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -10300, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 551494}, "driftsresultat": -7002, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 544492}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -3298, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 17}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 3315}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -10300}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915305504 [navn] => HUNDEFRISØREN SKIEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-04-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "01.620", "beskrivelse": "Tjenester tilknyttet husdyrhold"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 815293002 [oppstartsdato] => 2015-04-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kju00f8rbekkdalen 12"], "kommune": "SKIEN", "landkode": "NO", "poststed": "SKIEN", "postnummer": "3735", "kommunenummer": "3807"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?