Index

HUNTING ENERGY SERVICES (NORWAY) AS

Orgnr: 813642522

adresse: Arabergvegen 6

id

4679

organisasjonsnummer

813642522

navn

HUNTING ENERGY SERVICES (NORWAY) AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-05-16

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "09.109", "beskrivelse": "Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass"}

antallAnsatte

6

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Arabergvegen 6"], "kommune": "SOLA", "landkode": "NO", "poststed": "SOLA", "postnummer": "4055", "kommunenummer": "1124"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-04-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

813642522

navn

HUNTING ENERGY SERVICES (NORWAY) AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Arabergvegen 6

forradrpostnr

4055

forradrpoststed

SOLA

forradrkommnr

1124

forradrkommnavn

SOLA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

09.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

16.05.2014

stiftelsesdato

10.04.2014

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

6

ansatte_dato

11.12.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

813642522

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2589097, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 26430010, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 4401415}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 22028595}}, "journalnr": "2021576584", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "813642522"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -22373836, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 6000000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -28373836}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 48803846, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 48803846}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 26430010}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -2389942, "totalresultat": -2389942, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 30801814}, "driftsresultat": -1557151, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 29244663}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -832791, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4041592}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 4874383}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -2389942}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 914635519 [navn] => HUNTING ENERGY SERVICES (NORWAY) AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-12-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "09.109", "beskrivelse": "Andre tjenester tilknyttet utvinning av ru00e5olje og naturgass"} [antallAnsatte] => 6 [overordnetEnhet] => 813642522 [oppstartsdato] => 2014-11-13 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Arabergvegen 6"], "kommune": "SOLA", "landkode": "NO", "poststed": "SOLA", "postnummer": "4055", "kommunenummer": "1124"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?