Index

HUNTON EIENDOM INVEST AS

Orgnr: 920952550

adresse: Fridtjof Nansens plass 3

id

327958

organisasjonsnummer

920952550

navn

HUNTON EIENDOM INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-06-06

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fridtjof Nansens plass 3"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0160", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-05-03

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Oslo Finans AS", "Postboks 1543 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0117", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

920952550

navn

HUNTON EIENDOM INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Fridtjof Nansens plass 3

forradrpostnr

0160

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

c/o Oslo Finans AS Postboks 1543 Vika

ppostnr

0117

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

06.06.2018

stiftelsesdato

03.05.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

920952550

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1566604, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 106711634, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 100434442}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 6277192}}, "journalnr": "2020284577", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "920952550"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 26465100, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 23261008}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3204092}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 80246534, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1511033}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 78735501}}, "sumEgenkapitalGjeld": 106711634}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 3204092, "totalresultat": 3204092, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 44499}, "driftsresultat": -44499, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 3670286, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 6162426}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2492140}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 3625787}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921063598 [navn] => HUNTON EIENDOM INVEST AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-06-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 920952550 [oppstartsdato] => 2018-05-03 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Fridtjof Nansens plass 3"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0160", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Oslo Finans AS", "Postboks 1543 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0117", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?