Index

HURUM MØLLE AS

Orgnr: 913077903

tlf: 32 79 80 06
adresse: Kirkebygdveien 29

id

128250

organisasjonsnummer

913077903

navn

HURUM MØLLE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-01-15

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "10.610", "beskrivelse": "Produksjon av kornvarer"}

antallAnsatte

8

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kirkebygdveien 29"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "KLOKKARSTUA", "postnummer": "3490", "kommunenummer": "3025"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-12-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

913077903

navn

HURUM MØLLE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kirkebygdveien 29

forradrpostnr

3490

forradrpoststed

KLOKKARSTUA

forradrkommnr

3025

forradrkommnavn

ASKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

10.610

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

15.01.2014

stiftelsesdato

15.12.2013

tlf

32 79 80 06

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

8

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

913077903

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2359563, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 9568167, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1681899}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 7886267}}, "journalnr": "2021291968", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "913077903"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 4493701, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1434206}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3059495}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5074465, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3975749}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1098716}}, "sumEgenkapitalGjeld": 9568167}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 689059, "totalresultat": 689059, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 36761081}, "driftsresultat": 854801, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 37615882}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -43160, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 54232}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 97392}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 811641}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971709596 [navn] => HURUM MØLLE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "10.610", "beskrivelse": "Produksjon av kornvarer"} [antallAnsatte] => 8 [overordnetEnhet] => 913077903 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kirkebygdveien 29"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "KLOKKARSTUA", "postnummer": "3490", "kommunenummer": "3025"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2014-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?