Index

HURUM MØLLE EIENDOM AS

Orgnr: 913078276

adresse: Kirkebygdveien 29

id

128269

organisasjonsnummer

913078276

navn

HURUM MØLLE EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-01-15

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kirkebygdveien 29"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "KLOKKARSTUA", "postnummer": "3490", "kommunenummer": "3025"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-12-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

913078276

navn

HURUM MØLLE EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kirkebygdveien 29

forradrpostnr

3490

forradrpoststed

KLOKKARSTUA

forradrkommnr

3025

forradrkommnavn

ASKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

15.01.2014

stiftelsesdato

15.12.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

913078276

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2359575, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1694384, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 464001}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1230383}}, "journalnr": "2021291996", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "913078276"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1286931, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 510584}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 776347}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 407453, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 407453}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1694384}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 188272, "totalresultat": 188272, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 164600}, "driftsresultat": 233499, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 398099}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 7880, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 7897}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 17}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 241379}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 913127277 [navn] => HURUM MØLLE EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-01-25 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 913078276 [oppstartsdato] => 2013-12-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kirkebygdveien 29"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "KLOKKARSTUA", "postnummer": "3490", "kommunenummer": "3025"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?