Index

HUSBERG INVEST AS

Orgnr: 812057782

adresse: Sofies gate 88A, Bolignr H0201

id

1204

organisasjonsnummer

812057782

navn

HUSBERG INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-11

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sofies gate 88A", "Bolignr H0201"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0454", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812057782

navn

HUSBERG INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sofies gate 88A Bolignr H0201

forradrpostnr

0454

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

11.06.2013

stiftelsesdato

01.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812057782

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2522947, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2501511, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1221696}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1279815}}, "journalnr": "2021571340", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812057782"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2480950, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 18397}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2462553}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 20561, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 20561}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2501511}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 905643, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 47900}, "driftsresultat": -47900, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 972046, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1908063}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 936017}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 924146}}]

Reserver mot visning?