Index

HUSPLAN AS

Orgnr: 815479572

mobil: 907050800
adresse: Jomfru Winthers vei 36

id

8661

organisasjonsnummer

815479572

navn

HUSPLAN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-06-03

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Jomfru Winthers vei 36"], "kommune": "VESTBY", "landkode": "NO", "poststed": "VESTBY", "postnummer": "1542", "kommunenummer": "3019"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-05-18

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815479572

navn

HUSPLAN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Jomfru Winthers vei 36

forradrpostnr

1542

forradrpoststed

VESTBY

forradrkommnr

3019

forradrkommnavn

VESTBY

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

03.06.2015

stiftelsesdato

18.05.2015

tlf

tlf_mobil

907050800

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815479572

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2097393, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4051, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1974}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2077}}, "journalnr": "2020850938", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815479572"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -103534, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -133534}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 107585, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 107585}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4051}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -32622, "totalresultat": -32622, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 8975}, "driftsresultat": -8975, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -8975}}]

Reserver mot visning?