Index

HUTHWAITE NORWAY AS

Orgnr: 814830322

mobil: 480 28 539
adresse: Vollsveien 78B

id

7140

organisasjonsnummer

814830322

navn

HUTHWAITE NORWAY AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-01-23

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "85.599", "beskrivelse": "Annen undervisning ikke nevnt annet sted"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vollsveien 78B"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "JAR", "postnummer": "1358", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-07

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

814830322

navn

HUTHWAITE NORWAY AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vollsveien 78B

forradrpostnr

1358

forradrpoststed

JAR

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

85.599

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

23.01.2015

stiftelsesdato

07.01.2015

tlf

tlf_mobil

480 28 539

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.07.2018

regnskap

regnskap #0

orgnr

814830322

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 74478, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 8646, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 8646}}, "journalnr": "2021206288", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814830322"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -340041, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -370041}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 348687, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 348687}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 8646}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -246184, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 672857}, "driftsresultat": -246289, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 426568}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 105, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 594}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 489}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -246184}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 814870502 [navn] => HUTHWAITE NORWAY AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-01-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "85.599", "beskrivelse": "Annen undervisning ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 814830322 [oppstartsdato] => 2015-01-07 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vollsveien 78B"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "JAR", "postnummer": "1358", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?